Životní situací se obecně rozumí různou měrou složitá situace, v níž se během svého života můžeme ocitnout.

 

V Elektronickém katalogu sociálních služeb Jihomoravského kraje naleznete životní situace pro jednotlivé cílové skupiny a  informace o sociálních službách, které Vám danou situaci mohou pomoci vyřešit. 

www.socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz/