Vítejte na stránkách informačního portálu sociálních služeb území ORP Břeclav.

Na těchto stránkách naleznete ty nejdůležitější informace z průběhu procesu komunitního plánování sociálních služeb na daném území.

Součástí stránek je DATABÁZE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, která obsahuje ucelený přehlede všech organizací působících v oblasti poskytování sociálních služeb a sociální pomoci na daném území ORP.

Stránky vznikly v rámci projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Břeclav“, za finanční podpory EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanosti.

Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Břeclav

Dne 1. ledna 2018 byla zahájena realizace projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Břeclav“.  Realizátorem projektu je Centrum pro komunitní práci východní Morava za podpory Města Břeclav, které je v projektu partnerem.  Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie, a to prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavním výstupem projektu bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který se stane prostředkem pro podporu optimálního rozvoje sociálních služeb, které budou schopny reagovat na potřeby občanů ORP. Bude vytvořeno partnerství mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Dílčím výstupem projektu bude katalog a elektronická databáze poskytovatelů.

Správně nastavený plán dostupnosti sociálních služeb povede k vytvoření optimální sítě sociálních služeb, která pomůže zlepšit kvalitu života osob ohrožených sociálním vyloučením a všech osob, které se ocitly v nepříznivé životní situaci.

AKTUALIZACE PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP BŘECLAV

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpořit proces plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP
Břeclav, zpracovat Střednědobý plán rozvoje soc. služeb, nastavit pravidla kontroly
a vyhodnocování procesu KPSS a zpracovat katalog a elektronickou databázi
poskytovatelů.