Členové řídící skupiny komunitního plánování:

 • Bc. Regina Škrobáčková - koordinátorka KP MÚ Břeclav
 • Bc. Jakub Matuška - místostarosta města Břeclav
 • Ing. Jana Matušinová - vedoucí odboru soc. věcí MÚ Břeclav
 • Bc. Jarmila Pěčková - ředitelka REMEDIA PLUS z.ú.
 • Ing. Josef Gajdoš - ředitel Oblastní charity Břeclav
 • PhDr. David Malinkovič - ředitel Domova seniorů v Břeclavi
 • Helena Famfrlová - předsedkyně Klubík Břeclav, z.s.
 • Mgr. Marie Uttendorfská - vedoucí Domova pro seniory Valtice
 • Bc. Hana Hajduchová - vedoucí K centra Oblastní charity Břeclav
 • Bc. Noema Čapková - soc. pracovnice Spolku neslyšících Břeclav, z.s.
 • Eva Omylová, DiS - vedoucí Domova pro seniory Velké Bílovice
 • Mgr. Kateřina Suchomelová . vedoucí pobočky IQ Roma servis,z.s.
 • Mg. Karolína Laubová - zástupce ředitele IQ Roma servis,z.s.
 • Mgr. Libor Žák - ředitel DOTYK II, o.p.s. Brno
 • Mgr. Jiří Šupa, Ph.D. - odborný vedoucí služeb Práh jižní Morava, z.ú.
 • Bc. Lenka Rigó - preventista MěP Břeclav