Co rozumíme pod pojmem "plánování sociálních služeb"?

 

Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Břeclav

Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Jedná se o zjištění stavu poskytovaných služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků vzniká v procesu vzájemných konzultací zainteresovaných osob KOMUNITNÍ PLÁN, který je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo vyhodnoceno jako potřebné a prioritní.

Město Břeclav je zapojeno do procesu komunitního plánování od roku 2009. Obce ORP se připojily do komunitního plánování v roce 2015 a od roku 2017 bylo na základě vzájemné dohody s obcemi ORP dosaženo solidárního systému financování sociálních služeb zařazených do Minimální ítě sociálních služeb pro ORP Břeclav.

Plánování sociálních služeb probíhá tak, aby sociální služby odpovídaly místním podmínkám a potřebám jednotlivých občanů – uživatelů. Je to otevřený proces pro všechny, kteří chtějí pomoc při řešení důležitých otázek v oblasti sociálních služeb.

Na co se klade důraz?  

  • Na zapojení všech, kterých se zpracovaná oblast týká
  • Na dialog a vyjednávání

V rámci procesu komunitního plánování spolu plánují a spolupracují minimálně tři strany, tzv. triáda, tj. uživatelé, zadavatelé a poskytovatelé sociálních služeb.

Co je výsledkem?

Výsledkem komunikace mezi jednotlivými účastníky komunitního plánování je „Střednědobý plán sociálních služeb“ na určité období, ve kterém jsou stanoveny konkrétní priority, cíle a opatření předem daných cílových skupin.

V ORP Břeclav byly zpracovány komunitní plány na období: 2009-2011, 2012-2016, 2017-2019, 2020-2022.

Na přípravě  realizaci komunitního plánování se podílí pracovní skupiny:

  • pracovní skupina pro seniory a osoby se zdravotním postižením
  • pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež
  • pracovní skupiny pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Práci a výstupy pracovních skupin koordinuje řídící skupiny složená ze zástupců účastníků jednotlivých pracovních skupin.