Obsahem projektu je naplánovat na daném území dostupnost sociálních služeb, posílit udržitelnost procesu plánování na základě zvyšování dovedností účastníků procesu KPSS a zavedení způsobu monitorování a evaluace výstupů plánování soc. služeb.

Projekt je postaven na spolupráci všech účastníků z cílové skupiny projektu, tj. uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb z daného území. Do projektu budou zapojeny orgány veřejné správy i široká veřejnost.

Hlavním výstupem projektu bude strategický dokument "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb", který se stane prostředkem pro podporu optimálního rozvoje sociálních služeb, které budou schopny reagovat na potřeby občanů města a celé oblasti. Bude vytvořeno partnerství mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli soc. služeb.