Sídlo

Anenská 10/10Brno
602 00 Brno
Česko

Kontaktní adresa

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Anenská 10/10
60200 Brno
Česko

Rok založení
2002
26589907
Statutární zástupce
Tomáš Dostál
Kontaktní osoba
Mgr. Lucie Hemalová
Telefon
778 071 913
Druh poskytované sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
do 18 let
Místo působnosti
Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice, Zaječí
Cílová skupina
  • rodiny s dítětem/dětmi
Bližší specifikace poskytované služby

Sociálně aktivizační služba (SAS) je ambulantní a terénní služba, která poskytuje podporu rodinám, jejichž dítě trpí některou z diagnóz poruch autistického spektra (PAS) nebo u něj existuje na tuto poruchu podezření.

Podpora je zaměřena jak na rodiny, pro které je tato skutečnost nová, tak i na rodiny, u jejichž dětí je diagnóza známá delší dobu, ale jejich situace je dlouhodobě nepříznivá a nedokáže ji sama vyřešit. Smyslem je jim pomoci se zorientovat  v nové tíživé situaci a poskytnout jim takovou podporu, která vychází z jejich potřeb a směřuje ke zlepšení jejich situace.

Prostřednictvím odborné pomoci se snažíme zlepšit situaci uvnitř rodiny i její postavení a začlenění v širším okolí, její nezávislost a samostatnost.

SAS poskytuje služby sociální, psychologické a speciálně pedagogické.

CÍLE SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

•             Předcházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny ohrožení dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování celé rodiny.

•             Poskytnout rodičům potřebné informace, pomoct jim zorientovat se v systému sociální podpory a služeb tak, aby věděli, na jaké instituce se v případě potřeby mohou obrátit a jak mají postupovat.

•             Informovat rodiče o problematice PAS v jejich různých aspektech, se kterými se potkávají či v budoucnu budou potkávat.

•             Stabilizovat situaci v úzkém rodinném kruhu (dítě s PAS, rodiče, sourozenci) i širší rodině.

•             Co nejvíce posílit kompetence rodiny tak, aby v budoucnu byla schopna zvládat krizové situace samostatně.

•             V rámci individuální i skupinové práce s dítětem podporovat psychomotorický a sociální vývoj dítěte s PAS tak, aby se dokázalo pohybovat v přirozeném prostředí, žít společně s rodiči a učit se novým dovednostem.

•             Podpořit dítě s PAS v začlenění do širšího okolí (škola, volnočasové aktivity, vrstevníci aj.).

•             Podpořit rodinu v sociálním začlenění, aby mohla v rámci svých možností a potřeb zvládat obvyklé činnosti a udržovat přirozené sociální vztahy a vazby s okolím.

•             Zprostředkovávat vzájemná setkávání rodin s dětmi s PAS.

Součástí nabídky SAS je i skupinová práce různého zaměření.

Skupiny:

Rodičovská - poskytování vzájemné podpory a sdílení zkušeností při řešení specifických problémů rodin s dítětem s PAS.

Stimulační – nácvik dovedností, které dětem pomůžou začlenit se do školního prostředí, mezi spolužáky a zvládnout nároky školy/školky.

Relaxační – pro děti, které mají obtíže s koncentrací, pozorností, zklidněním.

Sourozenecká - díky dětem s PAS, které potřebují speciální péči a bývá na ně soustředěna větší pozornost, se jejich sourozenci mohou cítit odstrčeně a nedostatečně vnímáni v rámci rodinného systému. Účelem skupiny je pomoci jim problémy zpracovávat a sdílet s ostatními. 

Dospívající  - pro děti s PAS, které mají obtíže se začleňováním do kolektivu vrstevníků i širšího okolí kvůli deficitům spojených s jejich diagnózou, především v sociální oblasti a komunikačních dovednostech.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.