Sídlo

Anenská 10/10Brno
60200 Brno
Česko

Kontaktní adresa

Sociální rehabilitace
Škroupova 2774/54
63600 Brno
Česko

Rok založení
2002
26589907
Statutární zástupce
Tomáš Dostál
Kontaktní osoba
Mgr. Kristýna Rakusová
Telefon
777 659 703
Druh poskytované sociální služby
Sociální rehabilitace
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 11 do 64 let
Místo působnosti
Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice, Zaječí
Cílová skupina
  • osoby se zdravotním postižením
Bližší specifikace poskytované služby

Sociální rehabilitace pomáhá prostřednictvím svých aktivit rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné k vedení samostatného a nezávislého života lidem s PAS ve věku 11-64 let. Služba je poskytována bezplatně, ambulantní i terénní formou, lidem s trvalým či přechodným pobytem na území Jihomoravského kraje. Klienti si v rámci této služby osvojují a trénují  běžné, pro život nezbytné úkony týkající se komunikace, sebeobsluhy či zaměstnání. Služba je plánovaná individuálně, s ohledem na potřeby a funkční schopnosti konkrétního klienta.

S klienty pracují v rámci individuálních či skupinových setkáních pracovníci, kteří se zaměřují na dovednosti, které klienti sami pokládají za důležité a současně jsou nezbytné pro samostatné fungování ve společnosti.

Nejčastějším obsahem těchto setkání je nácvik komunikačních a sociálních dovedností, kterým pracovníci SR společně s klienty usilují o kompenzaci deficitů lidí s PAS v této oblasti. Klienti se tak např. učí, jak reagovat na kritiku, jak se bránit manipulaci, jak říct, když s něčím nesouhlasí apod.

Druhou nejčastější zakázkou našich klientů je podpora v oblasti zaměstnání. Naše úsilí se soustředí jak na řešení různých náročných situací na pracovišti, tak celkově na udržení pracovního uplatnění již zaměstnaných klientů.

Další službou je „cvičný byt,“ díky němuž můžeme rozšířit nabídku našich aktivit např. o pravidelnější nácviky vaření a nácvik pracovních dovedností v přilehlé zahradě.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.