Sídlo

Anenská 10/10Brno
60200 Brno
Česko

Kontaktní adresa

Volnočasové a dobrovolnické centrum
Táborská 191/125
61500 Brno
Česko

Rok založení
2002
26589907
Statutární zástupce
Tomáš Dostál
Kontaktní osoba
Mgr. Nicole Rauscherová
Telefon
775 199 808
Převažující věková kategorie klientů
od 3 do 64 let
Místo působnosti
Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice, Zaječí
Cílová skupina
  • osoby se zdravotním postižením
Bližší specifikace poskytované služby

Volnočasové aktivity

Cílem volnočasových aktivit je nabídnout dětem s PAS rozmanitý volnočasový program, kde se mohou setkat se svými vrstevníky a rozvíjet své schopnosti. Veškeré aktivity uzpůsobujeme jejich věku, schopnostem a specifickým potřebám.

Zájmové kroužky fungují za podpory lektora a několika dobrovolníků, kteří doprovázejí děti při aktivitách, pomáhají jim a podporují je.  Snažíme se pracovat v systému jeden na jednoho, tedy jeden dobrovolník doprovází jedno dítě.

Realizujeme kroužky, jejichž cílem je rozvoj motoriky (bubnovací kroužek), kreativity (keramika) a pohybových dovedností (sportovní a pohybově-hudební kroužek), aj.

Dále lekce angličtiny, jejichž náplň je individuální a řídí se schopnostmi a požadavky jednotlivých klientů.

V rámci sobotních výletů, navštěvujeme nejrůznější místa v okolí Brna jako např. Zoo ve Vyškově, rozhlednu v Tišnově, Boskovice či Josefovské údolí.

V létě pravidelně pořádáme pobytové tábory a jeden příměstský.Klienti si během tábora vyzkouší kreativní (malování triček) i sportovní činnosti (olympiáda, šifrovací hry), baví se na karnevalu, opékají si špekáčky, zpívaji si u ohně a podnikají výlety po okolí.

Dobrovolnické centrum

Dobrovolníkem se stane každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na peněžní odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo přírody.

Dobrovolnické centrum Paspoint je akreditovanou službou pod MVČR. Naším cílem je nabídnout individuální doprovod dítěti během aktivity. Během letních táborů pracujeme v systému jeden na jednoho, kdy má dítě zajištěného průvodce, který s ním po celou dobu tábora tráví čas a podporuje ho. V ostatních aktivitách zajišťujeme dobrovolníky, kteří provází jedno či více dětí aktivitou. Systém jeden na jednoho uplatňujeme tam, kde je to nezbytné.

Dobrovolníci nám také pomáhají na osvětových akcích, které každoročně připravujeme. Společně jsme připravili oslavy k dubnovému Mezinárodnímu dni informovanosti o autismu, Galerijní tramvaj, Modrý průvod a Den otevřených dveří v naší organizaci.

Jelikož je dobrovolnická služba pro volnočasové centrum nezbytná, snažíme se ji dále rozvíjet také informovaností o autismu. Uskutečnili jsme také přednášku v Dobrovolnickém centrum 67 pro všechny zájemce o dobrovolnictví. Pro dobrovolníky zajišťujeme dobrovolnická setkání, kde mohou sdílet své zkušenosti, vzájemně se poznávat, zkusit si modelové situace apod. Společně s dobrovolníky spolupracujeme s dalšími odborníky, kteří nám předávají cenné zkušenosti při práci s dětmi. Spolupracujeme také s Filozofickou fakultou MUNI, která studentům nabízí předmět ,,Do světa autismu,“ v němž spolupracují s naší organizací a věnují svůj čas klientům.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.