Sídlo

Anenská 10/10Brno
60200 Brno
Česko

Kontaktní adresa

Vzdělávací centrum
Anenská 10/10
60200 Brno
Česko

Rok založení
2002
26589907
Statutární zástupce
Tomáš Dostál
Kontaktní osoba
Mgr. Klára Geislerová
Telefon
777 106 392
Převažující věková kategorie klientů
neomezená
Místo působnosti
Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice, Zaječí
Cílová skupina
  • osoby se zdravotním postižením
Bližší specifikace poskytované služby

Nabízíme kurzy pro pedagogické pracovníky (akreditace MŠMT), pro pracovníky v sociální oblasti (akreditace MPSV), pro lékařský a nelékařský zdravotnický personál, veřejnost, rodiče, klienty.

Kurzy nabízíme u nás v našem vzdělávacím centru nebo vyjiždíme také do organizací, škola apod. Kurzy připravujeme také na míru požadavkům.

Kurzy pro sociální pracovníky, pedagogické pracovníky, aj. jsou tematicky zaměřené z hlediska autismu na problematiku inkluze na základních školách a středních školách, na oblast náročného chování, navozování funkční komunikace, osvojování sociálních dovedností, rozvoj trivia a v neposlední řadě celkově na problematiku vzdělávání osob s autismem.

Zároveň realizujeme i nácvikové kurzy pro naše klienty se zaměřením na rozvíjení a osvojování komunikačních, sociálních nebo herních dovedností.

Nácviky sociálních dovedností jsou individuálně poskytovány dětem ve věku od 6 do 18 let. Nácviky funkční komunikace jsou individuálně poskytovány dětem ve věku od 2,5 let do 10 let.

 

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.