Sídlo

Na Pěšině 2842/13
69003 Břeclav
Česko

Kontaktní adresa

Domov seniorů Břeclav, p.o.
Na Pěšině 2842/13
69003 Břeclav
Česko

Na Pěšině 2842/13
69003 Břeclav
Česko

Na Pěšině 2842/13
69003 Břeclav
Česko

Rok založení
1976
48452734
Statutární zástupce
PhDr. David Malinkovič
Kontaktní osoba
Bc. Miluše Hrubá, DiS.
Mgr. Vendula Baťková
Telefon
519305202
735166567
731690650
Druh poskytované sociální služby
Denní stacionáře
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Převažující věková kategorie klientů
od 60 do 99 let
Místo působnosti
Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice, Zaječí
Cílová skupina
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
Bližší specifikace poskytované služby

Posláním ambulantní sociální služby Denní stacionář je zabezpečit osobám naší cílové skupiny potřebnou každodenní podporu, pomoc a péči tak, aby byla zachována jejich soběstačnost.

Služba není určena imobilním osobám, které potřebují celodenní péči.

 1. Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří osoby starší 60 let, které jsou z důvodu věku, zdravotního stavu nebo onemocnění demence:

 • částečně soběstačné a nejsou schopné zajistit své potřeby v době, kdy o ně z různých důvodů nemohou jejich blízcí pečovat
 1. Cíle DST:
 • klient si v rámci možností udržuje svou soběstačnost
 • klient tráví svůj den smysluplně

 

Kritéria smysluplného trávení dne:

 • spokojený klient, který vyjadřuje svá přání a potřeby
 • klient, který tráví svůj čas ve společnosti svých vrstevníků
 • klient, který se zapojuje do nabízených aktivit
 • klient, který má možnost zvolit, jak bude jeho den probíhat

 

Vymezení pojmů, podle míry zapojení pracovníků:

PODPORA – pracovník pomáhá slovně nebo dohlíží (př. dobré praxe: pracovník doprovází klienta na WC jako dohled, aby neupadl).

POMOC – pracovník pomáhá, ale zapojuje se také klient (př. dobré praxe: pracovník nachystá klientovi konvici s nápojem, klient si nalévá sám).

PÉČE – např. u klienta, který je v pokročilejší fázi demence je nutné celou dobu dohlížet a vést jej u všech činností. Popř. pracovník pomáhá s oblékáním, výměnou inkopomůcek a jinými úkony sebepéče.

Základní činnosti, které poskytujeme:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy:

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pracovně výchovná činnost,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

Kapacita: 7 osob

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.