Sídlo

Na Pěšině 2842/13
690 03 Břeclav
Česko

Kontaktní adresa

Domov seniorů Břeclav, p.o.
Na Pěšině 2842/13
690 03 Břeclav
Česko

Na Pěšině 2842/13
69003 Břeclav
Česko

Rok založení
1976
48452734
Statutární zástupce
PhDr. David Malinkovič
Kontaktní osoba
Bc.Miluše Hrubá, DiS.
Mgr.Vendula Baťková
Telefon
519 305 202
735166567
731690650
Druh poskytované sociální služby
Domovy pro seniory
Forma poskytované sociální služby
Pobytová
Převažující věková kategorie klientů
od 60 do 99 let
Místo působnosti
Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice, Zaječí
Cílová skupina
 • senioři
Bližší specifikace poskytované služby

Posláním celoroční pobytové služby Domova seniorů je poskytovat podporu, pomoc a péči naší cílové skupině s cílem zajistit jim důstojnost ve stáří.

Kritéria důstojnosti ve stáří:

 • spokojený klient, který vyjadřuje svá přání a potřeby
 • klient informovaný o dění ve službě
 • dodržování práv klientů
 • dodržování zásad služby
 • dodržování etického kodexu
 • zajištění přiměřené míry soukromí
 • zajištění kvalitní stravy a možnosti výběru alespoň ze 2 hlavních jídel
 • zajištění odborné zdravotně ošetřovatelské péče
 • informování rodiny před úmrtím klienta a nabídnutí možnosti strávit společné poslední chvíle
 • zapojování rodiny do aktivit, které jsou klientům poskytovány
 • zajištění klidu na pokoji v poslední fázi života
 • zajištění zvýšené přítomnosti pracovníků v případě, že o to klient v terminálním stadiu požádá
 • podpora klientů ve schopnosti zajistit si všechno to, co sami ještě zvládnou, namísto přebírání péče za něj (nepřepečovávat, dávat volbu, podporovat)
 • zajištění duchovních potřeb a podpory

Cílovou skupinu tvoří osoby starší 60 let, které jsou z důvodu věku nebo zdravotního stavu:

 • částečně soběstačné, nebo plně odkázané na péči druhých, a nejsou schopny zajistit své potřeby s pomocí svých blízkých ani terénních služeb

Základní činnosti, které poskytujeme:

a) poskytnutí ubytování

 • ubytování,
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

b) poskytnutí stravy

 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, 5 jídel denně (6 jídel v případě diabetické diety),

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
 • pomoc při podávání jídla a pití,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů (doprovod k lékaři, do knihovny, ke kadeřnici, výlety aj.),
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (např. zapojení rodiny do péče o klienta),

f) sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (terapie se psi, kozoterapie, vzpomínková terapie, aromaterapie, bazální stimulace, aj.),

 

Kapacita: 104

 

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.