Sídlo

třída kpt. Jaroše 1928/9
60200 Brno
Česko

Kontaktní adresa

Charitní pečovatelská služba
Seniorů 1
69003 Břeclav
Česko

44990260
Kontaktní osoba
Lenka Králíková
Telefon
519 322 208
730 554 020
Činnost
Základní činnosti:

- základní sociální poradenství
- pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu (pomoc při oblékání, pomoc při přesunu na vozík či lůžko, pomoc při podávání
jídla a pití, každodenní nákupy včetně doprovodu na nákup)
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při podávání jídla a pití,
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na nákup, na úřady, k lékaři, kadeřníkovi, apod.)
Druh poskytované sociální služby
Pečovatelská služba
Forma poskytované sociální služby
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
neomezená
Místo působnosti
Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice, Zaječí
Cílová skupina
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři
Bližší specifikace poskytované služby

Naše sociální služba je určena osobám, bez omezení věku, se sníženou soběstačností, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nemají možnost si potřebné úkony zabezpečit pomocí jiné fyzické osoby nebo komerční službou. Služby poskytujeme také rodinám s dětmi, jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 

Poslání pečovatelské služby

Posláním Charitní pečovatelské služby Břeclav je v maximální míře podpořit soběstačnost osob, u kterých je omezena, a umožnit jim život v jejich domácím prostředí. Služba pomáhá také rodinám s dětmi ve zvládání situací, které samy zvládnout nemohou.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.