Sídlo

třída kpt. Jaroše 1928/9
602 00 Brno
Česko

Kontaktní adresa

Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav
Stromořadní 8
690 02 Břeclav
Česko

Rok založení
1998
44990260
Statutární zástupce
Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA
Kontaktní osoba
Bc. Hana Hajduchová
Telefon
775 950 094
Druh poskytované sociální služby
Kontaktní centra
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Převažující věková kategorie klientů
od 16 do 80 let
Místo působnosti
Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice, Zaječí
Cílová skupina
  • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Bližší specifikace poskytované služby

Naše zařízení je součástí Diecézní charity Brno - Oblastní charity Břeclav a nabízí své služby především uživatelům nealkoholových návykových látek a osobám jim blízkým. Vedle toho se podílíme na ochraně veřejného zdraví (např. sběr odhozených injekčních stříkaček) nebo spolupracujeme s dalšími organizacemi (např. základní a střední školy), které působí v okrese Břeclav. Poskytované služby jsou bezplatné a nabízíme také možnost zůstat při jejich využívání v anonymitě.

Kontaktní centrum

Provozování nízkoprahového kontaktního centra pro uživatele drog je hlavní činností našeho programu. Služby našeho kontaktního centra může využít každý, koho se problém užívání drog bezprostředně dotýká.

Terénní program:

Terénní program je určen těm uživatelům drog, kteří z nějakého důvodu nechtějí nebo nemohou využívat služeb kontaktního centra v Břeclavi. V rámci terénního programu se snažíme nabídnout kontakt uživatelům drog v rámci celého okresu Břeclav, především se soustředíme na města Hustopeče, Pohořelice a Mikulov (a okolní obce). V případě zájmu se ovšem rádi vypravíme kamkoliv jinam - stačí napsat nebo zavolat a určitě se domluvíme, kdy a kde se potkáme.

Cíle programu

Z poslání zařízení vyplývají především tyto cíle:

  • navázat a udržet kontakt s osobami, kterých se drogový problém dotýká

  • snížit rizika spojená s užíváním návykových látek

  • podpořit uživatele služby v zajištění běžných záležitostí: osobní doklady zdravotní péče, příjem a bydlení

  • podpořit uživatele služby při řešení aktuálních problémů

  • zprostředkovat kontakt s jinými odbornými službami

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.