Sídlo

třída K.p.t. Jaroše 1928/9
690 00 Brno
Česko

Kontaktní adresa

Domov svaté Agáty Břeclav
Komenského 409/6
691 41 Břeclav
Česko

44990260
Statutární zástupce
Ing. Mgr. Oldřich Haičman
Kontaktní osoba
Leona Balgová
Telefon
605 233 401
Druh poskytované sociální služby
Azylové domy
Forma poskytované sociální služby
Pobytová
Převažující věková kategorie klientů
od 18 do 58 let
Místo působnosti
Břeclav
Cílová skupina
  • oběti domácího násilí
  • osoby bez přístřeší
  • rodiny s dítětem/dětmi
Bližší specifikace poskytované služby

Domov svaté Agáty Břeclav je pobytová sociální služba určená těhotným ženám a dospělým osobám s dětmi. Azylový dům zajišťuje bezpečné prostředí a vede uživatele k samostatnosti. Podporuje je k aktivnímu řešení jejich životní situace, aby zajistili společnou budoucnost pro sebe a své děti.

V azylovém domě je 13 bytových jednotek s celkovou kapacitou 40 lůžek.

Podle individuálních potřeb pomáháme s vedením domácnosti, péčí o děti, finančním hospodařením, hledáním zaměstnání nebo následného bydlení atd.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.