Sídlo

Císařova 394/27
691 72 Klobouky u Brna
Česko

Kontaktní adresa

Sociálně terapeutické centrum Radost
Brumovice č. p. 242
691 11 Brumovice
Česko

18510949
Statutární zástupce
Petr Hejl, DiS.
Kontaktní osoba
Mgr. Zlata Čajanová, vedoucí služby
Telefon
739 221 390
Druh poskytované sociální služby
Sociálně terapeutické dílny
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Převažující věková kategorie klientů
od 16 do 65 let
Cílová skupina
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
Bližší specifikace poskytované služby

Sociální služba "sociálně terapeutické dílny" je registrována v Registru poskytovatelů pod číslem: 1969100.

Poslání služby:

Chceme umožnit lidem se zdravotním postižením žít aktivní život, v němž mohou rozvíjet svou jedinečnost. Podporujeme je při rozvoji sociálních a pracovních dovedností, manuální zručnosti a kreativitě. Pomáháme jim vnímat okolní svět, uvědomovat si vlastní osobnost a emoce, nalézat motivaci a zažívat pocit bezpečí.

Cílovou skupinu tvoří osoby ve věku 16 - 64 let:

 • s mentálním postižením,
 • s mentálním postižením kombinovaným s poruchami autistického spektra (PAS),
 • s mentálním postižením kombinovaným s tělesným postižením,
 • s tělesným postižením,
 • se zdravotním postižením, které umožňuje přiměřené zapojení do společných aktivit a není překážkou soužití v kolektivu.

Služba je určena osobám s různým zdravotním postižením a s různou mírou závislosti na pomoci jiné osoby, které potřebují dlouhodobou a pravidelnou podporu v oblasti zdokonalování pracovních návyků, dovedností a smysluplného využití volného času.

Služba je poskytována osobám trvale žijícím v Jihomoravském kraji, resp. ve spádové oblasti ORP Břeclav, které jsou v době nástupu do služby mladší než 60 let.

Provozní doba: pondělí – pátek od 8:00 do 16:00 hodin.

Maximální denní kapacita služby je 20 uživatelů.

Dlouhodobý cíl:

Chceme dosáhnout toho, aby uživatelé centra mohli smysluplně vyplnit svůj volný čas, který jejich vrstevníci zpravidla tráví v zaměstnání a zároveň měli příležitost potkávat se s novými lidmi a získávat nové zkušenosti.

Nabízíme:

 • Pracovní terapii – při výrobě svíček, mýdel, keramiky, v dřevodílně, při práci na zahradě, apod.
 • Aktivizaci a relaxaci – naučit se soustředění i uvolnění, pracovat s emocemi a zvládáním stresu (k tomu využíváme koncepty Bazální stimulace a Snoezelen).
 • Rozvoj schopností péče o vlastní osobu a domácnost – úklid, nakupování, příprava jednoduchých jídel, práce na zahradě, vycházky po okolí.
 • Pomoc při zvládání běžných životních situací – návštěva kulturních a zábavních akcí, užívání veřejné dopravy, hospodaření s financemi, plánování osobních aktivit, společenské chování.
 • Poradenství a rozvoj sociálních dovedností – podpora uživatelů v jednání s úřady, podpora verbální i písemné komunikace, využití prvků alternativní a augmentativní komunikace, obsahu telefonu, obsluha PC a využití internetu.

Jednotliví uživatelé mají individuální rozvrh činností v týdnu, během dne se střídají kolektivní a samostatné činnosti a samozřejmě také čas na odpočinek a relaxaci.

V případě zájmu o naši službu nás neváhejte kontaktovat.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.