Sídlo

Císařova 394/27
691 72 Klobouky u Brna
Česko

Kontaktní adresa

Chráněné bydlení Arkénie
Brumovice č. p. 396
691 11 Brumovice
Česko

18510949
Statutární zástupce
Petr Hejl, DiS.
Kontaktní osoba
Lenka Otýpková, vedoucí služby
Telefon
777 936 577
Druh poskytované sociální služby
Chráněné bydlení
Forma poskytované sociální služby
Pobytová
Převažující věková kategorie klientů
od 18 do 65 let
Cílová skupina
  • osoby s kombinovaným postižením
  • osoby s mentálním postižením
Bližší specifikace poskytované služby

Služba "Chráněné bydlení" je registrována v Registru poskytovatelů sociálních služeb pod číslem: 2162414. 

Územní působnost: Jihomoravský kraj.

Dospělým lidem s mentálním postižením umožňujeme bydlet v malé domácnosti v přirozeném prostředí obce Brumovice. Pomáháme jim rozvíjet schopnosti, používat dovednosti a naplňovat představy. Při poskytování služby spolupracujeme s jejich rodinami, přáteli, místní komunitou a odborníky.

Služba je určena pro dospělé osoby starší 18-ti let: 

  • s mentálním postižením,
  • s mentálním postižením a poruchami autistického spektra.

Vyloučena je kombinace s tělesným postižením způsobujícím částečnou nebo úplnou imobilitu osoby.

Kapacita služby je 6 uživatelů.

Dlouhodobý cíl:

Usilujeme o to, aby naši klienti měli v Arkénii svůj domov, místo, v němž se budou cítit bezpečně a dokážou se zapojovat do fungování společenství.

Chráněné bydlení Arkénie poskytuje svým obyvatelům celoročně ubytování, stravu a péči v běžné rodinné zástavbě. Služba je kvalitně personálně zajištěna, během dne s klienty pracují dva pracovníci. Obyvatelé Arkénie mají možnost pracovat v Sociálně terapeutickém centru Brumovice, odpoledne se věnují svým oblíbeným činnostem (např. jdou v doprovodu pracovníků na procházku, na výlet, apod.). O víkendech dopoledne se obyvatelé zapojují do běžných domácích prací (např. věšení prádla, příprava oběda, apod.) a jezdí na výlety, popř. příležitostně na vícedenní pobyty. Podporujeme přirozené rodinné vztahy, naši obyvatelé jsou zvyklí jezdit pravidelně na návštěvy k rodině.

Úhrady za služby:

  • Celodenní strava: 130 Kč
  • Ubytování:  měsíčně 4.620Kč
  • Za služby sociální péče: 110Kč za jednu hodinu poskytování úkonů

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.