Sídlo

Císařova 394/27
691 72 Klobouky u Brna
Česko

Kontaktní adresa

Domov Narnie
Morkůvky č. p. 129
691 72 Morkůvky
Česko

18510949
Statutární zástupce
Petr Hejl, DiS.
Kontaktní osoba
Veronika Prantlová, DiS., vedoucí služby
Telefon
736 603 495
Druh poskytované sociální služby
Týdenní stacionáře
Forma poskytované sociální služby
Pobytová
Převažující věková kategorie klientů
od 4 do 26 let
Cílová skupina
 • osoby s kombinovaným postižením
Bližší specifikace poskytované služby

Pobytová služba "týdenní stacionář" je poskytována v Domově Narnie v Morkůvkách. Je registrována v Registru poskytovatelů sociálních služeb pod číslem: 3130551.

Územní působnost: Jihomoravský kraj

V týdenním stacionáři poskytujeme dětem a mladým lidem s těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením ubytování a podporu, která jim pomáhá předcházet vyloučení ze společnosti a realizovat právo na vzdělání. S rodinou, školou a odborníky usilujeme o rozvoj jejich soběstačnosti.

Služba je určena pro děti a mladé lidi ve věku od 4 do 26 let se středním až hlubokým mentálním postižením, a to včetně:

 • kombinace s poruchou autistického spektra (dále jen „PAS“),
 • kombinace s tělesným postižením,
 • kombinace s tělesným postižením a zároveň s přidruženou PAS.

Kapacita služby je 11 uživatelů.

Dlouhodobý cíl:

Uživatelům týdenního stacionáře pomáháme k samostatnějšímu životu, k rozvíjení jejich schopností a dovedností v běžném životě a při výuce ve škole. Rodičům nebo zákonným zástupcům tím ulehčujeme náročnou péči.

Stručný popis služby:

 • Týdenní stacionář poskytuje uživatelům ubytování, stravu a péči od pondělí od 7:00 do pátku 16:00 hod.
 • Péči zajišťují kvalifikovaní pečovatelé, zpravidla pečuje jeden pracovník během dne o dva uživatele, v noci je zde jeden pracovník na celý domov.
 • Důraz klademe na rozvoj a udržení samostatnosti, sebeobsluhy a komunikace.
 • Při práci s dětmi a mladými lidmi s autistickou poruchou vycházíme z našich dlouholetých zkušeností a potřeb konkrétního uživatele.
 • Dopoledne uživatelé navštěvují s pracovníky přímé péče Základní a Praktickou školu Hustopeče na odloučeném pracovišti v Morkůvkách.
 • Odpoledne se věnují svým oblíbeným činnostem, chodí na procházky, mají k dispozici jídelnu, hernu, kuličkový bazén, dvůr se zahradou a trampolínou, relaxační místnost s vodní postelí, věnují se aktivizačním činnostem nebo navštěvují školní kroužky.
 • Mohou se také účastnit výtvarného kroužku, procházek po okolí, návštěvy bazénu, solné jeskyně, výletů.
 • Součástí služby je i nabídka příležitostných víkendových a ozdravných týdenních pobytů.
 • Kromě 3 týdnů prázdnin je služba poskytována i o letních prázdninách.
 • Ubytování je v jedno nebo dvoulůžkových pokojích.
 • Celodenní stravování zajišťujeme vlastní kuchyní.

V případě Vašeho zájmu o naši službu nás neváhejte kontaktovat.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.