Sídlo

Císařova 394/27
691 72 Klobouky u Brna
Česko

Kontaktní adresa

Domov Narnie
Morkůvky č. p. 149
691 72 Morkůvky
Česko

18510949
Statutární zástupce
Petr Hejl, DiS.
Kontaktní osoba
Veronika Prantlová, DiS., vedoucí služby
Telefon
736 603 495
Druh poskytované sociální služby
Denní stacionáře
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Převažující věková kategorie klientů
od 6 do 26 let
Cílová skupina
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
Bližší specifikace poskytované služby

Sociální služba "denní stacionář" je poskytována v Domově Narnie v Morkůvkách a je registrována v Registru poskytovatelů sociálních služeb pod číslem: 6875763.

V denním stacionáři poskytujeme dětem a mladým lidem s těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením podporu, která jim pomáhá navazovat a udržovat osobní vztahy a realizovat právo na vzdělání. S rodinou, školou a odborníky usilujeme o rozvoj jejich soběstačnosti a setrvání v domácím prostředí.

Služba je určena pro děti a mladé lidi ve věku od 4 do 26 let se středním až hlubokým mentálním postižením, a to včetně:

 • kombinace s poruchou autistického spektra (dále jen „PAS“),
 • kombinace s tělesným postižením,
 • kombinace s tělesným postižením a zároveň s přidruženou PAS.

Kapacita služby je 7 uživatelů.

Pomáháme uživatelům denního stacionáře k samostatnému životu, k rozvíjení jejich schopností a dovedností v běžném životě a také při výuce ve škole. Rodičům nebo zákonným zástupcům tím ulehčujeme celodenní náročnou péči.

Stručný popis služby: 

 • Denní stacionář poskytuje uživatelům stravu a péči dle individuálních potřeb každého z uživatelů.
 • Péči zajišťují kvalifikovaní pečovatelé, zpravidla pečuje jeden pracovník během dne o dva uživatele.
 • Důraz klademe na rozvoj a udržení samostatnosti, sebeobsluhy a komunikace.
 • Při práci s dětmi a mladými lidmi s autistickou poruchou vycházíme z našich dlouholetých zkušeností a potřeb konkrétního uživatele.
 • Uživateli denního stacionáře jsou především děti a mladí lidé z okolí Morkůvek, kteří ještě nemají dokončenou školní docházku.
 • Služba je poskytována každý den od pondělí do pátku od 7:00 do 16:00 hodin.
 • Dopoledne uživatelé navštěvují s pracovníky přímé péče Základní a Praktickou školu Hustopeče na odloučeném pracovišti v Morkůvkách.
 • Odpoledne od 13:00 do 16:00 hodin mohou klienti navštěvovat školní kroužky, aktivizační činnosti, mají k dispozici jídelnu, hernu, kuličkový bazén, dvůr se zahradou a trampolínou, relaxační místnost s vodní postelí, věnují se svým oblíbeným činnostem a poté odjíždí domů (vyzvedávají si je rodiče).
 • Mohou se také účastnit výtvarného kroužku, procházek po okolí, návštěvy bazénu, solné jeskyně, výletů.
 • Součástí služby je i nabídka masáží, příležitostných víkendových a ozdravných týdenních pobytů.
 • Po předchozí domluvě mají uživatelé možnost využít denní stacionář během letních prázdnin, příp. vícedenní pobyt v týdenním stacionáři.
 • V případě zájmu je možné jednat o možnosti zajištění svozu a rozvozu do služby.

Úhrady za služby:

 • Strava: menší porce 145 Kč, z toho snídaně 25 Kč, 2x svačina 13 Kč, oběd 69 Kč a večeře 25 Kč, větší porce 155 Kč, z toho snídaně 26 Kč, 2x svačina 13 Kč, oběd 77 Kč a večeře 26 Kč. 
 • Za služby sociální péče: 130 Kč/hodinu, rozsah péče se  stanovuje při jednání se zájemcem podle jeho reálné potřeby.

V případě zájmu o naši službu nás neváhejte kontaktovat.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.