Sídlo

Štefánikova 15
695 01 Hodonín
Česko

Kontaktní adresa

Stacionář Vlaštovky
Anenská 4003/9
695 01 Hodonín
Česko

Rok založení
1999
Česká republika
Statutární zástupce
Mgr. Lucie Ambrozková
Kontaktní osoba
Mgr. Lenka Tlachová
Telefon
774 650 134
Druh poskytované sociální služby
Denní stacionáře
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Převažující věková kategorie klientů
od 1 do 26 let
Místo působnosti
Hrušky, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Rakvice, Velké Bílovice
Cílová skupina
  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • osoby s kombinovaným postižením
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se sluchovým postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby se zrakovým postižením
Bližší specifikace poskytované služby

Stacionář poskytuje dětem a mladým lidem  s handicapem podporu a péči. Prováděním aktivit a terapií podporujeme rozvoj a udržení získaných dovedností a návyků, které zmírňují dopady postižení na jejich každodenní život. V rámci stacionáře  mají klienti zajištěnou povinnou školní docházku, kterou zajišťuje ZŠ B.Martinů, Hodonín přímo v budově stacionáře. Služba zároveň poskytuje odlehčení pečující rodině při zachování potřebné péče a podpoře dítěte.

Klientem může být dítě od jednoho roku do 26 let.

Pro klienty zajišťujeme denní dopravu z místa bydliště do stacionáře a zpět.

Služba je poskytována za úhradu podle platného ceníku, který najdete na stránkách organizace www.cprhodonin.cz.

 

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.