Partnerem projektu je město Břeclav, které leží v Jihomoravském kraji

 

Starosta města: Bc. Stanislav Pěček

Vedoucí odboru sociálních věcí: Mgr. Zdeněk Janíček

 

Náměstí T.G.Masaryka 1

690 81 Břeclav

 

https://breclav.eu/

 

Členové řídící skupiny KPSS Břeclav

Bc. Zuzana Doležalová

Casemanager projektu

zuzana.dolezalova@breclav.eu

 

RNDr. Libor Kabát

starosta Lednice

519 340 330

starosta@lednice.cz

Ing. Josef Gajdoš

Oblastní charita Břeclav

josef.gajdos@charita.cz

 

Mgr. Andrea Křepelová

Dotyk II, o.p.s. Brno

dotyk2@seznam.cz

 

PhDr. David Malinkovič

ředitel Domova seniorů Břeclav, p.o., člen finančního výboru

reditel@dsbreclav.cz

 

Jana Kadlčková

Spolek neslyšících Břeclav

snbreclav@seznam.cz

 

Mgr. Josef Osička

starosta Moravský Žižkov

starosta@moravskyzizkov.cz

 

Bc. Jarmila Pěčková

REMEDIA PLUS, o.p.s. Břeclav

519 315 184

peckova@remediacentrum.cz

Mgr. Jiří Šupa Ph.D.

Sdružení Práh Brno

jiri.supa@prah-brno.cz

 

Mgr. Elena Vytisková

TyfloCentrum Břeclav

vytiskova@tyflocentrumbrno.cz

Vladimír Nakvasil

uživatel služeb

519 374 301

 

 

 

 

Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Břeclav

Dne 1. ledna 2018 byla zahájena realizace projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Břeclav“.  Realizátorem projektu je Centrum pro komunitní práci východní Morava za podpory Města Břeclav, které je v projektu partnerem.  Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie, a to prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavním výstupem projektu bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který se stane prostředkem pro podporu optimálního rozvoje sociálních služeb, které budou schopny reagovat na potřeby občanů ORP. Bude vytvořeno partnerství mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Dílčím výstupem projektu bude katalog a elektronická databáze poskytovatelů.

Správně nastavený plán dostupnosti sociálních služeb povede k vytvoření optimální sítě sociálních služeb, která pomůže zlepšit kvalitu života osob ohrožených sociálním vyloučením a všech osob, které se ocitly v nepříznivé životní situaci.

AKTUALIZACE PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP BŘECLAV

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpořit proces plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP
Břeclav, zpracovat Střednědobý plán rozvoje soc. služeb, nastavit pravidla kontroly
a vyhodnocování procesu KPSS a zpracovat katalog a elektronickou databázi
poskytovatelů.