Sídlo

Štefánikova 15
695 01 Hodonín
Česko

Kontaktní adresa

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s.
Štefánikova 15
695 01 Hodonín
Česko

Rok založení
1999
69722595
Statutární zástupce
Mgr. Lucie Ambrozková
Kontaktní osoba
Mgr. Lenka Tlachová
Telefon
774 650 134
Druh poskytované sociální služby
Osobní asistence
Forma poskytované sociální služby
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 1 do 99 let
Místo působnosti
Břeclav, Hrušky, Ladná, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Velké Bílovice
Cílová skupina
  • osoby s chronickým duševním onemocněním
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • osoby s kombinovaným postižením
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se sluchovým postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby se zrakovým postižením
Bližší specifikace poskytované služby

Osobní asistence je terénní služba, která umožňuje žít lidem s postižením v jejich přirozeném prostředí a pomáhá jim vést kvalitní život. Osobní asistence odlehčuje pečující rodině.

Osobní asistence se řídí potřebami klienta, může pomoci např. při přípravě jídla a pití, při oblékání, osobní hygieně, při doprovodu, při společenských kontaktech, komunikaci.

Asistenci poskytujeme formou pravidelnou nebo občasnou, nepřetržitě tedy 24 hodin denně.

Služba je poskytována za úhradu podle platného ceníku, který najdete na webových stránkách www.cprhodonin.cz

 

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.