Sídlo

Klášterní 1150
691 42 Valtice
Česko

Kontaktní adresa

Klášterní 1150
691 42 Valtice
Česko

Rok založení
2007
63488329
Statutární zástupce
MUDr. Karel Klanica - jednatel
Kontaktní osoba
Mgr. Renata Klouparová - ředitelka
Mgr. Monika Ráčková - sociální pracovnice
Telefon
519 363 111
Druh poskytované sociální služby
Sociální služby poskytované ve zdrav. zařízeních ústavní péče
Forma poskytované sociální služby
Pobytová
Převažující věková kategorie klientů
od 27 do 99 let
Místo působnosti
Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice, Zaječí
Cílová skupina
  • osoby se zdravotním postižením
  • senioři
Bližší specifikace poskytované služby

Posláním sociální služby je stabilizovat jednotlivce po hospitalizaci v době nezbytně nutné a poskytnout mu podporu při návratu do domácího prostředí nebo při zajištění návazné sociální služby. Sociální služba je určena seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením, kteří se nemohou po hospitalizaci v Nemocnici Valtice s.r.o. vrátit do svého přirozeného sociálního prostředí. Péče je poskytována uživatelům do doby, než je jim zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo zajištěno poskytování terénních či ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.