Sídlo

Růžová 561/1
692 01 Mikulov
Česko

Kontaktní adresa

Růžová 561/1
692 01 Mikulov
Česko

Růžová 561/1
692 01 Mikulov
Česko

26641046
Statutární zástupce
Petr Malásek, MBA
Kontaktní osoba
Bc. Petra Bělohlávková
Telefon
778 489 811
778 489 810
Druh poskytované sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 3 do 35 let
Místo působnosti
Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice, Zaječí
Cílová skupina
  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • osoby s kombinovaným postižením
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • rodiny s dítětem/dětmi
Bližší specifikace poskytované služby

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - STONOŽKA je určená pro rodiny s dětmi a pro rodiny s dětmi s lehkým, středním, těžký až hlubokým stupněm mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení a s poruchou autistického spektra ve věku od 3 do 35 let.

Posláním Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA je terénní a ambulantní podpora rodin, které se dostali do nepříznivé sociální situace. V důsledku této situace ztratili možnost pracovního uplatnění, společenského postavení a kontaktu se společenským prostředím.

Cílem je minimalizovat dopady nepříznivé sociální situace celé rodiny, napomáhat rodině začlenit se do společenského prostředí, zkvalitnit její životní podmínky a přispívat k maximální samostatnosti.

Působnost služby je stanovena na celý Jihomoravský kraj a provozní doba je Po - Pá 7:00 - 16:00 hodin (ambulantní forma), Po - Pá 7:00 - 16:30 hodin (terénní forma). V jiný čas a den je možné službu využít dle individuální domluvy s vedoucí sociální služby. Službu lze poskytnout maximálně 35 rodinám za rok.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.