Sídlo

Růžová 561/1
692 01 Mikulov
Česko

26641046
Statutární zástupce
Petr Malásek, MBA
Kontaktní osoba
Bc. Petra Bělohlávková
Telefon
778 489 811, 778 489 810
Druh poskytované sociální služby
Denní stacionáře
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Převažující věková kategorie klientů
od 3 do 65 let
Místo působnosti
Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice, Zaječí
Cílová skupina
  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • osoby s kombinovaným postižením
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
Bližší specifikace poskytované služby

Denní stacionář Mikulov je zařízení denní péče pro osoby s lehkým, středním, těžkým až hlubokým stupněm mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení a s poruchami autistického spektra ve věku od 3 do 65 let.

Posláním služby Denní stacionář Mikulov je zmírňovat dopady postižení uživatelů na jejich každodenní život.

Cílem je podporovat a rozvíjet sebeobslužné dovednosti uživatelů, zajišťovat odbornou individuální péči, rozvíjet a upevňovat společenské chování uživatelů, přebírat část náročných povinností rodin uživatelů služby a předcházet tím jejich sociálnímu vyloučení a odstraňovat sociální bariéry.

Služba je poskytována ambulantní formou a její působnost je stanovena na celý Jihomoravský kraj.

Provozní doba stacionáře je Po - Pá 7:00 - 17:00 hod. a kapacita služby je 27 uživatelův jednom okamžiku.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.