Sídlo

nám. Osvoboditelů 570
691 02 Velké Bílovice
Česko

Kontaktní adresa

Domov pro seniory
Mírová 1124
691 02 Velké Bílovice
Česko

00283673
Statutární zástupce
Ing. Grofová Lenka, starostka
Kontaktní osoba
Omylová Eva, DiS. - sociální pracovník
Telefon
519 346 681
773 370 433
Druh poskytované sociální služby
Domovy pro seniory
Forma poskytované sociální služby
Pobytová
Převažující věková kategorie klientů
od 65 do 99 let
Cílová skupina
  • senioři
Bližší specifikace poskytované služby

Služba je určena seniorům nad 65 let, kteří zejména z důvodu věku či zhoršeného zdravotního stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Naší snahou je umožnit jim prožít důstojné a spokojené stáří v zařízení domácího typu a zajistit jim pravidelnou péči odpovídající jejich individuálním potřebám.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.